TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100% ทั่วประเทศ       

       

          จังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมวกให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนร่วมสร้างวินัยจราจร รณรงค์ให้ทุกคนที่ออกจากบ้านเมื่อขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ที่มาส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ต้องใส่หมวกกันน็อก ถ้ายังไม่มีก็ต้องรีบจัดหา ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดหา ให้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน แจ้งทางศึกษาธิการจังหวัดฯ ทุกภาคส่วนจะได้จัดหาให้ทั้งหมด เพื่อให้เด็กๆ ปลอดภัยในเวลาเดินทางไป-กลับโรงเรียน ทางด้าน ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ผ่านเห็นอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก หรือพี่น้องในชุมชนเขาไม่ใส่หมวกกันน็อก เวลาเกิดอุบัติเหตุอันตรายมาก การรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อก ดีมากเลย ขับขี่ทุกครั้ง ต้องใส่หมวกจะช่วยคุ้มครองเราได้หากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถช่วยให้ปลอดภัย หากเจ็บหนักอาจจะเบาหน่อยเพราะมีหมวกกันน็อก ไปไหนใกล้ไกล ไปซื้อของต้องใส่หมวก เพราะเราต้องให้ตัวเราปลอดภัย นอกจากนั้นเด็กๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า หมวกกันน็อกช่วยให้ปลอดภัยจากอันตรายของอุบัติเหตุ รู้สึกดีและรู้สึกปลอดภัย ถ้าจะขี่รถต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของคนขี่และซ้อนด้วย ถ้าเกิดแม่ขี่มอเตอร์ไซค์จะบอกแม่ให้สวมหมวกด้วย จะได้ไม่มีอันตรายในทางจราจร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ถ้าเกิดรถล้มก็ไม่เป็นอันตราย

บริการประชาชน - ข่าวประชาสัมพันธ์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101
E-mail : Banlaem032@gmail.com

นายกอบต : 032-483-101 ต่อ 17
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 12

กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
 
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22

  


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.