TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รูปภาพ ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
พุธ, 07 ธันวาคม 2022
ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รูปภาพ ขอเชิญประชาชนร่วมจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
อังคาร, 29 พฤศจิกายน 2022
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ขอเชิญประชาชนร่วมจัดทำ " ถังขยะอินทรีย์หรือ ถังขยะเปียกในครัวเรือน "   ประชาชนตำบลบ้านแหลม จัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน    
รูปภาพ วันลอยกระทง
อังคาร, 25 ตุลาคม 2022
วันลอยกระทง                     สำหรับปี 2565 นี้ วันลอยกระทงจะตรงกับวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 / วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ซึ่งในเดือน พฤศจิกายนนี้ไม่มวันหยุดเลย แต่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันปิยมหราช
พุธ, 19 ตุลาคม 2022
  วันปิยมหราช           วันปิยมหราช ตรงวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565
ศุกร์, 07 ตุลาคม 2022
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565  

      

       

QR Code
อบต.บ้านแหลม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้19
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้58
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้153
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว136
mod_vvisit_counterเดือนนี้215
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว885
mod_vvisit_counterทั้งหมด4842

We have: 4 guests, 1 members online
IP: 3.239.112.140
วันนี้: ธ.ค. 08, 2022

อบต.บ้านแหลม - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี - Banlaem Subdistrict Administrative Organization Phetchaburi

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป (เมษายน ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

---------------------

          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศนั้น วัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร  ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาและเส้นทางการเก็บและขนเฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไป นั้น

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดังนี้

                      

การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป (ตุลาคม ๒๕๖๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

-----------

             เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป นั้น

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดังนี้

 

การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป (ตุลาคม ๒๕๖๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป

          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๙ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศ วัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงกำหนด วัน เวลา และเส้นทาง การเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ดังนี้

 

การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

-----------------

             เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 9 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยทราบล่วงหน้าเป็นเวลาพอสมควร

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จึงประกาศ วัน เวลา และเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ดังนี้

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101
E-mail : Banlaem032@gmail.com

นายกอบต : 032-483-101 ต่อ 17
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 12

กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
 
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22

  


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.