TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านแหลม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินผุ - ลูกรัง ซอยโต๊ะก๊าด บ้านหัวตะเข้ หมู่ที่ 9 อบต.บ้านแหลม 47
2 งบทดลอง รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 อบต.บ้านแหลม 56
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 (สขร.) อบต.บ้านแหลม 17
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตบุญมี หมู่ที่ 5 อบต.บ้านแหลม 18
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินผุ - หินคลุกสายบ้านตาพวง หมู่ที่ 9 อบต.บ้านแหลม 14
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป สายคลองตาแห ซอยโกเบส หมู่ที่ 6 อบต.บ้านแหลม 19
7 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินผุ-ลูกรัง ถนนสายเลียบคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 อบต.บ้านแหลม 13
8 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินผุ - ลูกรัง ถนนสายเลียบคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 อบต.บ้านแหลม 30
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช คลองสามง่าม หมู่ 9 อบต.บ้านแหลม 15
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางฉวี ขุนยวง หมู่ที่ 5 อบต.บ้านแหลม 27

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101
E-mail : Banlaem032@gmail.com

นายกอบต : 032-483-101 ต่อ 17
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 12

กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
 
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22

  


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.