TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง จันทร์, 29 มกราคม 2024 สำนักปลัด 471
2 คู่มือการปฏิบัติงานว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ศุกร์, 26 มกราคม 2024 สำนักปลัด 357
3 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ศุกร์, 26 มกราคม 2024 สำนักปลัด 292
4 คู่มืองานธุรการ พุธ, 08 มีนาคม 2023 สำนักปลัด 569
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จันทร์, 30 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 685
6 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี จันทร์, 30 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 679
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านบุคคล ตัวอย่างคำสั่งและประกาศต่างๆ จันทร์, 30 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 602
8 คู่มือการสรรหาพนักงานจ้าง จันทร์, 30 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 679
9 คู่มือความรู้เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น จันทร์, 30 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 559

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.